Historia Parafii

Początkowo parafia należała do Wielenia odległego o 11 km. Po wybudowaniu Domu Katolickiego w 1911 r., który służył do zebrań i modlitw, zaczęto tam odprawiać msze św. w pewne dni. Od 1914 roku już rezydował w Drawsku wikariusz z Wielenia. Jednak parafię erygował dopiero ks. kard. Edmund Dalbor 30 stycznia 1925 roku, wyłączając z Wielenia Drawsko i Drawski Młyn a z Piłki wyłączył Chełst.

Parafia wydała 3 kapłanów, liczy 2.700 wiernych i obejmuje: Brzozowice - leśniczówkę, Chełst, Drawski Młyn, Gajówkę, Łężno - leśniczówkę, Osadę Leśną i Stary Dworzec.

Kościół parafialny jest murowany w stylu neogotyckim, zbudowany został w latach 1909-11 jako Dom Katolicki a przebudowany i przystosowany do kultu w roku 1920. Konsekrowany został w 1936 r. przez bpa Walentego Dymka, sufragana poznańskiego. W czasie II wojny światowej był zamieniony na magazyn drewniaków. Kościół został przystosowany do odnowionej liturgii soborowej i otrzymał drogę krzyżową. Był też kilkakrotnie odnawiany.

Drugi kościół pw. Opatrzności Bożej znajduje się w Drawskim Młynie. Parafia już od roku 1972 zabiegała o pobudowanie kościoła w tej dużej wiosce, jednak przez długie lata władze administracyjne odmawiały pozwolenia na budowę kościoła. Przez cały ten czas ks. Kanonik modlił się z parafianami w tej intencji i gromadził materiały budowlane. Pozwolenie na budowę otrzymano dopiero w 1981 roku. Kościół został zbudowany wg projektu architekta Wojciecha Śpikowskiego w latach 1985-91 i został poświęcony przez ks. bpa Stanisława Napierałę, sufragana poznańskiego w dniu 7 lipca 1991 roku.

Kaplica pw. NMP Częstochowskiej w Chełście została zbudowana przez protestantów i nabyta przez parafię w roku 1927. Kaplica ta została przebudowana i dostosowana do liturgii posoborowej w roku 1977.